Akademia Młodego Krakowianina 20-06-2017r.

Akademia Młodego Krakowianina to pilotażowy projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy I–III). Jego celem jest kształtowanie w najmłodszych mieszkańcach Krakowa postaw prospołecznych i proekologicznych, umożliwia im także realizację zainteresowań kulturalnych i sportowych. Dzieci będą mogły poznać działalność instytucji i spółek, nadzorowanych przez samorząd krakowski, zdobyć lub poszerzyć wiedzę na temat miejskiej infrastruktury, gospodarki odpadami czy wodociągów. Zobaczą spektakularne obiekty, niedawno powstałe w naszym mieście, odkryją też mało znane zielone miejsca w przestrzeni miejskiej.

Akademia Młodego Krakowianina ma podkreślać obraz Krakowa jako gminy społecznie odpowiedzialnej, dbającej o edukację dzieci i młodzieży szkolnej w sferze ekologii, bezpieczeństwa i funkcjonowania miasta jako nowoczesnej metropolii. W projekcie zostaną też wykorzystane wcześniejsze inicjatywy spółek i instytucji miejskich, stworzone z myślą o najmłodszych mieszkańcach miasta.

Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Kraków – Urząd Miasta Krakowa oraz merytoryczne jednostki i spółki miejskie: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Straż Miejską, Zarząd Zieleni Miejskiej, Agencję Rozwoju Miasta/TAURON Arenę Kraków; Krakowskie Biuro Festiwalowe, Zarząd Infrastruktury Sportowej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Do udziału w pierwszej, pilotażowej edycji Akademii Młodego Krakowianina zaproszono 20 samorządowych szkół podstawowych, mieszczących się w czterech dawnych dzielnicach Krakowa: Śródmieściu, Krowodrzy, Podgórzu i Nowej Hucie. Projekt będzie trwał do 31 maja 2017 r.

 

Zapraszamy na podsumowanie Akademii Młodego Krakowianina - Piknik 20-06-2017r.

Miejsce: Park Jordana

Liczba uczestników: maksymalnie 500 osób (25 uczniów x 20 szkół)
Czas trwania: ok. 4,5 godziny (9.00–13.30)

 

W programie przewidziano m.in. grę miejską dla szkół - każda placówka (maks. 25 uczniów) musi zapewnić 4 opiekunów (nauczyciele/rodzice). W grze zaangażowanych będzie 13 jednostek  miejskich (13 namiotów); każda biorąca udział w grze grupa uczniów, musi w ustalonym czasie odwiedzić wszystkie namioty (będą w nich prowadzone krótkie zajęcia edukacyjne).