Autorem prac jest Paweł Wąsowicz - pochodzący ze Strzyżowa nad Wisłokiem, a obecnie mieszkający w Krakowie artysta. 

Ukończył fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Powrócił do malowania trzy lata temu, po prawie 20. latach przerwy. 
Akwarela jest jego ulubioną techniką, tworzy głównie prace ilustracyjne, kolorowe i optymistyczne światy wykreowane w jego wyobraźni. Maluje głównie nocą przy ulubionej barokowej muzyce. 

Prace były eksponowane publicznie i trafiły do kilku prywatnych zbiorów w kraju i za granicą.