Wzór na sumę ciągu arytmetycznego: prosty sposób obliczenia

Ciągi arytmetyczne – Krótka charakteryzacja

Ciągi arytmetyczne to sekwencje liczb, w których każdy kolejny wyraz różni się od poprzedniego o stałą wartość, którą nazywamy różnicą. Przykładem prostego ciągu arytmetycznego może być: 2, 4, 6, 8, 10, gdzie różnica wynosi 2. Ciągi arytmetyczne są powszechnie spotykane w matematyce, fizyce, ekonomii i wielu innych dziedzinach nauki.

Suma ciągu arytmetycznego – Wzór ogólny

Aby obliczyć sumę ciągu arytmetycznego, możemy skorzystać z ogólnego wzoru. Załóżmy, że mamy ciąg arytmetyczny o pierwszym elemencie a1, różnicy d i n elementach. Wzór na sumę tego ciągu to:

Sn = n2 [2a1 + (n-1)d]

Gdzie:

  • Sn to suma ciągu,
  • n to liczba elementów ciągu,
  • a1 to pierwszy element ciągu,
  • d to różnica między elementami ciągu.

Przykłady i zastosowania wzoru na sumę ciągu arytmetycznego

Przyjrzyjmy się teraz kilku przykładom, aby zobaczyć, jak stosować ten wzór w praktyce.

Przykład 1: Obliczanie sumy ciągu arytmetycznego

Rozważmy ciąg arytmetyczny: 3, 6, 9, 12, 15. Możemy zauważyć, że różnica między kolejnymi elementami wynosi 3, a pierwszy element to 3. Chcemy obliczyć sumę pierwszych 4 elementów tego ciągu (n = 4).

S4 = 42 [2 * 3 + (4-1) * 3] = 30

Czyli suma pierwszych 4 elementów tego ciągu wynosi 30.

Przykład 2: Zastosowania w rzeczywistości

Wzór na sumę ciągu arytmetycznego ma liczne zastosowania w życiu codziennym. Przykładem może być budżet domowy. Załóżmy, że miesięczne przychody rodziny wynoszą 3000 zł, a miesięczne wydatki to 2000 zł. Możemy obliczyć sumę przychodów i wydatków na przestrzeni roku (12 miesięcy) jako ciąg arytmetyczny.

S12 = 122 [2 * 1000 + (12-1) * 0] = 12000 zł

To oznacza, że suma rocznych przychodów minus wydatków wynosi 12 000 zł.

Redakcja likekonik.pl