Jak wygląda rozprawa w sądzie?

Rozprawa w sądzie bywa trudna. Stres, napięcie towarzyszą wszystkim zebranym na sali. Bardzo częstym pytaniem podczas porad prawnych jest: “jak wygląda rozprawa w sądzie?”.

Niestety nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Rodzaj postępowania zależny jest od samej specyfikacji sprawy. Ponadto, wartym jest, aby niezależnie od sprawy postępowania, czy to dotyczącej alimentów, rozwodu czy nawet postępowania karnego,nabyć potrzebną wiedzę Pozwoli to podwoić swoje szanse na wygraną, przy zachowaniu nieodłącznej kultury. W tym artykule zapoznasz się z przebiegiem rozprawy w sądzie, jak wygląda pozew cywilny oraz jakie czekają na ciebie opłaty sądowe.

Rozprawa w sądzie – uczestnicy

Niezależnie od wielkości sprawy, może ona ciągnąć się przez miesiące. W całym tym procesie, może brać udział nawet kilkanaście osób. Jednakże najważniejszymi, a przy czym, tymi, którzy zawsze są częścią rozpraw są:

  • sędzia: osoba znana również jako funkcjonariusz publiczny, który zajmuje się wymierzaniem sprawiedliwości; reprezentuje ona sąd;
  • powód: osoba rozpoczynająca cały proces rozprawy, wnosi on bowiem pozew sądowy, który jest zapalnikiem do wszczęcia procesu;
  • pozwany: osoba, która odpowiada na wniesiony pozew powoda;
  • świadkowie: osoby wnoszące powództwo; jak i pozwany, mają prawo do obrony własnej osoby; mają możliwość domagać się wniesienia rozmaitych dowodów do sprawy, m.in. dowodu z zeznań świadków; niezależnie od wieku świadka, czy jest on osobą dorosłą czy dzieckiem, pełni w sądzie bardzo ważną rolę; informacje, zawarte w zeznaniach mają za zadanie, pomóc sędziemu sprawiedliwie ocenić postępowanie, jak i wydać osąd.

Należy również pamiętać o pełnomocnikach, których zadaniem jest obrona stron. Podczas toczących się rozpraw, ważnym zadaniem jest utrwalanie ich przebiegu w formie pisemnej. Osobą, która to robi jest protokolant.

Przebieg rozprawy w sądzie

Pierwszą czynnością, jaką należy przeprowadzić podczas wszelkich rozpraw, jest sprawdzenie listy obecności osób, które zostały wezwane na rozprawę. Niezależnie jaki czas potrwa rozprawa sądowa, ważnym jest, aby pamiętać o punktualności. Spóźnienie się na proces, może skutkować otrzymaniem kary porządkowej, w formie grzywny. Osoby będące świadkami, które stawiły się na przesłuchanie, muszą zaczekać na swoją kolej, poza salą rozpraw. Po złożeniu zeznań mogą one opuścić gmach sądu, bądź pozostać na sali. Przed przesłuchaniem poszczególnych świadków, sąd upewnia się o ich tożsamości. Dlatego zrozumiałym jest, aby posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości. 

Każda rozprawa w sądzie jest protokołowana, zdarza się również nagrywanie jej (zarówno dźwięku, jak i obrazu). Kolejność podejmowania czynności przez sąd, jest wynikiem przepisów w procesie postępowania. Na ogół przebieg rozprawy wygląda następująco:

  • przesłuchiwanie stron (informacyjne);
  • przesłuchiwanie świadków oraz biegłych;
  • przesłuchiwanie stron postępowania (pozwanego i powoda).

Podczas przesłuchiwania świadków, strony mogą zadawać im pytania. W ciągu przebiegu rozprawy, nikt nie może odezwać się niepytany, to sąd udziela głosu stronom.

Czym jest pozew cywilny?

Pozew znany jest również jako pismo procesowe, mające za zadanie wszczęcie pozwu cywilnego. Zawiera ono w sobie powództwo, czyli żądania determinujące wszelkie zachowania. Pozew cywilny składa osoba (powód), która występuje z roszczeniem przeciwko pozwanemu, osobie, która zawiniła. Uzasadnienie dołączone w dokumencie, jest niezbędnym elementem pozwu. Tłumaczy ono okoliczności faktyczne na poparcie powództwa. Chcąc dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszam cię do odwiedzenia strony internetowej Kancelarii Adwokackiej, adwokata Andrzeja Kolczyka adwokatkolczyk.pl. Znajdziesz tam informacje na temat wielu rozpraw. Zaczynając od spraw karnych, przez sprawy rodzinne, a kończąc na odszkodowaniach.

Opłaty sądowe – z czym to się je?

Wyróżniamy 3 różne opłaty sądowe. W zależności od sprawy możemy rozpoznać:

  1. opłaty stałe, 
  2. opłaty stosunkowe,
  3. opłaty podstawowe. 

W przypadku opłaty stałej, wysokość kosztów jest niezmienna.

W drugiej sytuacji, wysokość opłaty zależna jest od wartości przedmiotu, którego jest sporem. Dotyczy on pozwów o specyfikacji majątkowej. Zgodnie z art. 16. ustawy o kosztach sądowych, wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia. Jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 tys. złotych.

Artykuł sponsorowany

Redakcja likekonik.pl